Mål och delmål

Projektets övergripande mål är att förbättra möjligheten för tillgång till bredband i de vita fläckarna i Blekinge. Målet överensstämmer med det regeringen satt, se Regeringens bredbandsstrategi.

Mål

  • Ta fram hållbara lösningar utifrån regeringens strategi på lång sikt, för att skapa möjligheter till god bredbandsuppkoppling.
  • Ta fram ett metod- och kunskapsstöd.

 

Delmål

  • Kartlägga de geografiska områdena klassade som vita fläckar.
  • Identifiera målgrupper i de vita fläckarna samt analysera behovet av bredbandsuppkoppling.
  • Ta fram metoder och processer som skall ingå i det metod- och kunskapsstöd som skall presenteras.
  • Öka intresset för bredbandsanslutningar i de vita fläckarna.

 

Nulägesanalys

Vi har tittat på hur stor del av Blekinge som har tillgång till en hastighet om 100Mbit/s. Skillnaden mellan tätort och glesbygd är stor.  Nedan diagram visar hur det ser ut i tätbebyggt respektive glesbebyggt område i Sverige, Blekinge och i kommunerna i Blekinge. Denna statistik är hämtad ifrån Post och Telestyrelsens (PTS) statistikportal. Dessa uppgifter är inrapporterade i oktober 2016. Informationen baseras på den rapportering som lämnas in varje höst av respektive energibolag och kommer att uppdateras för 2017, i oktober. 

Senast ändrad: 2018-03-08 13:09

Chatta med kundservice