Aktiviteter

Bredbandsbåten

På Stadsnätsföreningens årliga konferens, är vi med och presenterar. Vi kommer att berätta om vår resa och om vår slutsats, som har resulterat i en rapport. Rapporten vi har sammanställt finns att ladda ner här.

Attraktionskraft och livskvalitet i Blekinge

Hur avgörande är tillgången till bredband för Blekinges attraktionskraft och livskvalitet? En workshop hålls i samband med projektets slutpresentation. Hur ska vi tillsammans kunna implementera Regeringens strategi om ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Smarta Samhället

Varför är det viktigt att tacka ja till bredband när erbjudande om fiber eller andra alternativa lösningar ges? Svar på denna fråga kan Smarta samhället hjälpa till med, läs mer här.

Senast ändrad: 2018-10-08 11:24

Chatta med kundservice