Byanätsprocess Affärsverken

Så här skapas ett byanät tillsammans med oss på Affärsverken. Här nedan ser du ett exempel på hur ansvarsfördelningen kan se ut mellan en förening och oss på Affärsverken.

 


Initiativ

FöreningenAffärsverken
 • Inventera intresset, pricka av på karta
 • Kolla tekniska förutsättningar med Affärsverken
 • Kolla förutsättningar för bidrag med Länsstyrelsen
 • Första kontakt med föreningen
 • Agera bollplank


Projektstart

FöreningenAffärsverken
 • Bilda ekonomisk förening
 • Skapa underlag för bidragsansökan
 • Grovprojektering


Kanalisation

FöreningenAffärsverken
 • Säkra finansiering
 • Beställ detaljprojektering (kanalisation)
 • Handla upp entreprenad
 • Genomför kanalisationsprojektet
 • Detaljprojektering
 • Bistå med anvisningar och rekommendationer samt agera bollplank mot föreningen och entreprenören


Fibernät

FöreningenAffärsverken
 • Hyr ut kanalisationsnätet till Affärsverken

 • Skriver anslutningsavtal med föreningens medlemmar
 • Ansluter medlemmarna till Karlskronas Stadsnät


Drift

FöreningenAffärsverken
 • Ansvarar för drift och underhåll av kanalisationsnätet
 • Medlemmar tecknar avtal med tjänsteleverantör(er) på tjänstevalsportalen KarlskronaportenAnsvarar för drift och underhåll av fibernätet
 • Ansvarar för drift och underhåll av fibernätet

Senast ändrad: 2013-02-08 10:03

Chatta med kundservice