Slamtömning av enskilda avlopp

Slamtömning av enskilda avlopp för permanentboende och fritidsboende görs i samarbete med SUEZ. Slamtömning kan ske på olika sätt beroende på ditt behov och på system; slamtömningen från tank, avskiljare, eller avskiljare för bad/disk/tvätt (BDT-anläggning).

SlamavskiljareSITAs slambil

För fastighet med permanentboende ska slamtömning ske minst en gång per år. Ensamboende på en fastighet kan ansöka om slamtömning vartannat år.

För fritidsfastighet ska slamtömning ske minst en gång vartannat år.

Ansökan görs hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlskrona kommun. Kravet är en godkänd, fungerande slamavskiljare med trekammare.

Pris tömning slamavskiljare (brunn med infiltration)

Storlek slamavskiljare Total kostnad (inklusive moms)
Slamavskiljare 0-4 m3 1315 kr
Slamavskiljare större än 4m3 - högst 7m3 1875 kr
Slamavskiljare större än 7m3 - högst 10m3 2480 kr
Slamavskiljare större än 10m3 500 kr per påbörjad m3 utöver 10 m3

Pris hämtning av fosforfilter/säck

Bytet i din anläggning ombesörjer du själv och den förbrukade säcken ställs ut vid farbar väg för hämtning.

Fosforfilter/säck

Total kostnad
Hämtning av fosforfilter/säck 1240 kr 
Behandling av 500 kg 415 kr
Behandling av 1000 kg 825 kr

Sluten tank

Tömning av sluten tank ska utföras minst en gång per år för permanentboende. Vid behov kan tätare intervall beställas. Sluten tank för fritidshus töms minst vartannat år.

Pris tömning sluten tank

Storlek sluten tankTotal kostnad (inklusive moms)
Sluten tank 0-4m3 1315 kr
Sluten tank större än 4 m3- högst 5 m3  1555 kr
Sluten tank större än 5 m3- högst 6 m3 1755 kr
Sluten tank större än 6 m3- högst 7 m3 1955 kr
Sluten tank större än 7 m3- högst 10 m3 2480 kr

Vid förhindrad tömning tar vi ut en avgift på 415 kr.

BDT-anläggning (bad, disk och tvätt)

Tömning av BDT-anläggning sker efter önskemål. Tömning kan ligga på intervall alternativt beställas vid behov.

Pris tömning av BDT-anläggning

Tömning av BDT-anläggningTotal kostnad
Tömning av BDT-anläggning i samband med tömning av slamavskiljare eller tank 580 kr
Tömning av BDT-anläggning ej i samband med tömning av slamavskiljare eller tank 905 kr
Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Extra tömning av slam

Beställning av extra tömning dagtid vardagar

Tömning sker inom fem arbetsdagar. En extra kostnad på 600 kronor utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
Kontakt: 0455-783 75

Beställning av akuttömning dagtid vardagar

Tömning utförs inom 24 timmar. En extra kostnad på 1 655 kr utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
Kontakt: 0455-783 75

Beställning av akuttömning efter kontorstid

En extra kostnad på 3 225 kr utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
Kontakt: 0470-228 69

Senast ändrad: 2017-06-01 08:38

Chatta med kundservice