Lampor och småelektronik

Ljuskällor och småbatterier sorteras som el-avfall. De kan innehålla tungmetaller som kvicksilver och bly, därför sorteras dessa ut särskilt. Batteriholk finns vid återvinningsstationerna. Ljuskällor, batterier och småelektronik kan förutom på återvinningscentralerna också lämnas i ett elavfallsskåp.

Insamlingsplats för glödlampor, små batterier och småelektronik i Karlskrona

Vid Berggårdens entré i Karlskrona, korsningen Skepparegatan och Amiralitetsgatan, finns ett stort elavfallsskåp där du kan lämna dina glödlampor, lysrör och små batterier. Vi kommer framöver att utöka med elavfallsskåp på fler ställen.

Hitta elavfallsskåpet för glödlampor, lysrör och små batterier på karta

 

Batteriholkar

Småbatterier kan du även lämna i en batteriholk, som finns vid återvinningsstationerna och på några fler platser.

Sök var det finns en batteriholk i din närhet på Batteriåtervinningens webbplats

Senast ändrad: 2015-06-02 08:39

Chatta med kundservice