Lämna förpackningar och tidningar

Du kan slänga dina förpackningar, tidningar, glas och plast på någon av de cirka 50 återvinningsstationerna som finns i Karlskrona kommun tillgängliga dygnet runt. Återvinningsstationerna är oftast placerade på allmänna områden vid butiker, bensinstationer och i bostadsområden.

Tjej som slänger glas på återvinningsstation

Sök din närmaste återvinningsstation

Här kan du söka efter din närmsta återvinningsstation, Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats

Återvinningsstation container för tidningar

Detta kan du lämna på återvinningsstationen

  • Förpackningar av glas, metall, plast, papper och kartong
  • Tidningar och returpapper
  • Små batterier

Så här sorterar du

Vem ansvarar för återvinnings- stationerna?

Vi på Affärsverken sköter återvinningsstationerna inom Karlskrona kommun på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Lämna synpunkter på tömning och städning av återvinningssationerna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Senast ändrad: 2014-08-20 09:54

Chatta med kundservice