Så här placerar du avfallskärlen

Kärlen placeras olika beroende på om det är en baklastande eller en sidolastande avfallsbil som hämtar ditt avfall.

Sidolastande avfallsbil

Om ditt avfall hämtas med sidolastande avfallsbil ska kärlet ställas ut vid tomtgränsen eller anvisad plats med handtag och hjul in mot fastigheten. Som mest ska kärlet stå 1,5 meter ifrån där sopbilen kan stanna, annars når inte lyftarmen. Chauffören har ingen skyldighet att kliva ur bilen.

Illustration om att avståndet mellan kärl och sopbil ska vara max 1,5 meter. Illustration: Luleå renhållning

Sidlastare Illustration: Luleå renhållning

Kärlen behöver stå med 20 cm (gärna 50 cm) avstånd ifrån varandra. Tänk på att armen kan skjuta kärlet bakåt vid lyft, så lämna 50 cm fritt bakom kärlen. Det kan annars bli skador på staket eller liknande eftersom lyftarmen har kraft att lyfta mycket vikt. Vi kan inte garantera att lyftet blir helt rakt. Ha därför även lite utrymme, minst 20 cm, fritt vid sidan om kärlen. Marken bör vara plan där kärlen står för att förhindra att kärlen välter.

Baklastande avfallsbil

Om ditt avfall hämtas med en baklastande sopbil, ska du ställa dina kärl synligt vid tomtgränsen eller vid anvisad plats med handtag och hjul ut mot vägen.

Baklastande sopbil

 

 

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Senast ändrad: 2015-02-04 07:40

Chatta med kundservice