Latrinhämtning

Har du torrtoalett och inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet? Då behöver du ett speciellt kärl och latrinhämtning. Abonnemang för latrinhämtning innebär att vi hämtar ett latrinkärl varannan vecka vid fastigheten eller plats där kärlet anvisas.

Hämtningen sker året runt alternativt sommarsäsong 1/5-30/9. Samma pris debiteras oavsett om det finns något kärl att hämta eller inte. Extra kärl som hämtas ordinarie hämtningsdag debiteras enligt gällande taxa, liksom beställning för extra hämtning.

Pris latrinhämtning

AbonnemangTotal kostnad
Åretruntabonnemang  
Hämtning var 14:e dag, ett kärl 17325 kr
Femmånadersabonnemang (1/5-30/9)  
Hämtning var 14:e dag, ett kärl 9615 kr
Övriga kostnaderTotal kostnad
Extra hämtning latrin kostnad/kärl/hämtning 650 kr
Avslutning av abonnemang/hemtagning av kärl 250 kr

Alternativ till latrin

Alternativen till latrin är många och kostnaderna för installation av mulltoalett eller liknande tjänas snart in. Installation av toalettlösning kräver anmälan hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlskrona kommun.

Kontakt installation av alternativ toalettlösning

Karlskrona kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
telefon 0455-32 20 01
e-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Senast ändrad: 2015-01-19 13:06

Chatta med kundservice