Kund hos oss

Här kan du läsa lite mer om olika produkter vi erbjuder.

Affärsverkens verksamhet är bred och varierad, men för alla som arbetar här finns en gemensam nämnare god service. För oss innebär god service att din vardag, med el, värme, internet, tömda avfallskärl och en båttur i skärgården ska fungera utan problem. Våra kunder, både privatpersoner och företag, finns framförallt i Karlskrona. Våra elhandelskunder finns däremot över hela Sverige, i stort sett i samtliga nätområden runt om i landet. Miljön är också viktig för oss och är en naturlig del i alla våra verksamheter.

Elhandel

Vi har flera olika elavtal att erbjuda dig som kund;  Fast pris med rörlig områdesjustering, Rörligt elpris, 50/50-pris och Karlskronaportföljen eller Sverigeportföljen. All el som levereras till privatpersoner kommer från förnybara energikällor. Du vet väl att du kan teckna elavtal direkt här på webben.
Mer information om våra elpriser

Elnät

I centrala Karlskrona ägs och underhålls elnätet av Affärsverken. Sammanlagt har vi drygt 19 000 elkunder inom vårt nätområde. Som elnätskund hos oss tecknar du alltid ett nätavtal.
Mer information om nätavtal

Vill du själv fixa ett bättre elpris? Som elkund kan du också bli elproducent med hjälp av sol och vind.
Mer information om att producera egen el

Stadsnät

Karlskronas Stadsnät är utbyggt i stora delar av Karlskrona och vi äger och driver ett stamfibernät som går genom hela kommunen. Alla som är anslutna kan välja mellan olika tjänsteleverantörer, som erbjuder en mängd tjänster inom internet, tv, telefoni. Är du inte ansluten kanske du kan bli det i framtiden.
Mer information om vårt stadsnät och om olika tjänsteleverantörer och dess tjänster

Värme

Om du bor i ett område där vi bygger ut vårt system för fjärrvärme kan du ansluta din villa. Vårt fjärrvärmenät finns framförallt i centrala Karlskrona, men även i tätorterna i kommunen.
Mer information om fjärrvärme

Renhållning

Ska du tömma garaget, rensa vinden eller röja i trädgården? Då kan du hyra en container hos oss. Du väljer mellan olika storlekar och öppen eller täckt container.
Mer information om att hyra container

Grovavfall är större saker, som inte går att slänga som hushållsavfall i sopkärlet. Det kan vara allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall.
Öppettider till återvinningscentralerna


Vi hämtar hushållens avfall. Du kan välja mellan abonnemangen sorterat, hemkompostering och osorterat.
Mer information om abonnemang för hushållavfallet

Skärgårdstrafik

Året runt kan du åka ut i skärgården med våra båtar. Har du drömt om ett romantiskt skärgårdsbröllop, en annorlunda 50-årsfest eller en härlig rundtur för hela släkten? Våra skärgårdsbåtar finns tillgängliga att chartra för privata arrangemang.
Mer information om att hyra någon av våra båtar

Här hittar du turlistor för de reguljära turerna

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss på e-post info@affarsverken.se eller
telefon, 0455-783 75 (kundservice).

Senast ändrad: 2012-12-04 13:23

Chatta med kundservice