Vårt fjärrvärmenät

Affärsverkens fjärrvärmenät består av ett stamnät som försörjs av de tre produktionsanläggningarna; Kraftvärmeverk Karlskrona vid Mältan söder om Rödeby, Gullberna värmeverk och Väster Udd värmeverk på Trossö. Vi bygger hela tiden ut vårt nät och senast har vi även anslutit Verkö till stamnätet. Utanför stamnätet finns även ett antal närvärmeanläggningar i Nättraby, Jämjö och på Sturkö.

Karta stamnätet

Fjärrvärmekarta mars 2016

Senast ändrad: 2016-03-30 10:33

Chatta med kundservice