När du flyttar

Här har vi samlat information som kan vara bra att hålla koll på i samband med att du flyttar vad gäller elfrågor. Om du planerar att flytta är det bra om du meddelar oss i god tid.

Att tänka på vid inflytt

Elnät

När du ska flytta in i en bostad inom Affärsverkens elnätsområde måste du teckna ett nätavtal med oss.  Du kan skriva ut nätavtalet och skicka in det till oss. Du kan också besöka vår reception och teckna nätavtalet där. Vi behöver din anmälan minst tre vardagar innan du vill ha din el inkopplad (helgfri vardag).

Elhandel

När du har tecknat ett elnätsavtal rekommenderar vi dig att göra ett aktivt val och teckna ett elhandelsavtal. Gör du inte ett aktivt val får du ett anvisat pris som är högre än ett avtalspris. Du kan teckna elavtal direkt här på webben eller kontakta vår kundservice för ett avtalsförslag. Om du redan har ett befintligt elhandelsavtal via oss på nuvarande adress flyttar du med det till den nya bostaden, använd formuläret nedan.

Teckna elavtal direkt på webben

Flytta med ditt elhandelsavtal

Att tänka på vid utflytt

Elnät

När du flyttar ut från din bostad ska du säga upp ditt nätavtal hos oss. Avtalet måste sägas upp minst tre vardagar innan flyttdagen.
Du kan säga upp ditt nätavtal via formuläret nedan och då samtidigt ange datum för utflyttning då vi också kommer att göra slutavläsning av din elmätare. Du kan också kontakta kundservice för att säga upp nätavtalet muntligt.
Avsluta nätavtal

Tänk på att:

  • Meddela oss din nya adress för slutfaktura.
  • Elen kan brytas tidigt på morgonen angiven flyttdag (helgfri vardag). Behöver du ha tillgång till el under flyttdagen ange istället dagen efter som flyttdag.
  • Om elmätaren finns inne i bostaden måste du hjälpa oss att bereda tillträde för slutavläsning.
  • Om du har en annan nätägare än Affärsverken måste du kontakta dem för uppsägning.

Elhandel

Flyttar du inom Affärsverkens elnätsområde tar du med dig ditt elhandelsavtal till din nya adress. Har du inget elhandelsavtal hjälper vi dig gärna med ett förslag på ett nytt avtal. Om du inte gör ett aktivt val får du ett anvisat pris, som är högre än ett avtalspris. Elavtalet tecknas av samma person som står för nätavtalet på den nya adressen. Flyttar du till en bostad utanför vårt elnätsområde och redan har ett elhandelsavtal via oss flyttar du med dig detta. Meddela oss din nya adress via formuläret nedan.

Teckna ett elavtal på webben

Flytta med ditt elhandelsavtal

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Har du elavtal?

Vi hjälper dig gärna med ett förslag på ett nytt elavtal. Om du inte gör ett aktivt val får du ett anvisat avtal med anvisat pris, som är högre än ett avtalspris.

Våra elavtal

Teckna elavtal direkt

Senast ändrad: 2015-06-25 10:12

Chatta med kundservice