Elavtal

Här kan du läsa och jämföra våra olika elavtal. Vi hjälper dig gärna att välja rätt så att det passar dig och dina behov. Du kan sedan enkelt jämföra elpriser och direkt teckna ditt elavtal här på webben.

Våra elavtal

Det rörliga elpriset följer elbörsens (NordPool) svängningar och är ett bra alternativ om du inte vill binda ditt elpris just nu. Du tjänar på avtalsformen när börspriserna är låga, men får vara beredd på lite högre kostnader när priserna stiger.

ElavtalRörligt elpris
Det rörliga priset sätts i efterskott enligt Affärsverkens inköpspris för månaden på elbörsen Nord Pool Spot. Priset sätts utifrån vilket elområde anläggningen tillhör timme för timme.
Prisutveckling rörligt elpris
Elpriser Jämför priser och teckna elavtal direkt
Avtalslängd Rullande 2 kalendermånader.
Grundavgift 24 kronor i månaden (inkl. moms)
Förlängning Automatisk. Du har rätt att under avtalsperioden övergå till Fast pris hos Affärsverken vid kommande månadsskifte.
Uppsägningstid
Senast 1 månad innan avtalstiden skall upphöra.
Avtalsvillkor
Faktura Månadsvis efter verklig förbrukning.
Betalning Pappersfaktura, autogiro, mail och e-faktura
Miljöval

Elen är alltid 100% förnybar. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.
Mer information om Bra Miljöval

Enkelt och bekvämt elavtal där du ingår i en gemensam portfölj och låter våra experter bevaka elpriserna och göra inköpen åt er.  Portföljen är ett miljövänligt alternativ med el från förnybara energikällor. I Karlskronaportföljen levereras dessutom en del av elen lokalt från Karlskronas eget kraftvärmeverk.

Elavtal


Karlskronaportfölj/Sverigeportfölj

Priset är ett förvaltat pris, inklusive påslag, där elen handlas av våra elhandlare på elbörsen under hela avtalsperioden. Det förvaltade priset sätts i efterskott efter resultatet av förvaltningen och månadens inköpspris. Priset sätts också utifrån vilket elområde din anläggning tillhör timme för timme.

Prisutveckling för tidigare portföljer

Elpriser

Jämför priser och teckna elavtal direkt

Avtalslängd Rullande 2 kalenderår.
Grundavgift 31,25 kronor i månaden (inkl. moms).
Förlängning Automatiskt med ett kalenderår i sänder.
Uppsägningstid
6 månader innan avtalstidens utgång.
Avtalsvillkor
Faktura Månadsvis efter verklig förbrukning.
Betalning Pappersfaktura, autogiro, mail och e-faktura.
Miljöval

Elen är alltid 100% förnybar. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.
Mer information om Bra Miljöval

Ett elavtal med fast elpris passar bra när prisläget är fördelaktigt eller om du vill slippa oroa dig för elprishöjningar. Du har samma elpris per kilowattimme under hela din bindningstid.

ElavtalFast elpris med rörlig områdesjustering.
Du har samma elpris under hela din bindningstid. Rörlig områdesjustering innebär att en månadsvis justering mellan nordiskt systempris och inköpspriset för det elområde anläggningen tillhör kommer att läggas på eller dras av.
Historik områdesjustering
Elpriser
Jämför priser och teckna elavtal direkt
Avtalslängd 1, 3, 5 eller 8 år.
Grundavgift 24 kronor i månaden (inkl. moms) 
Förlängning
Automatiskt i 1 år med de priser och villkor som gällde sista arbetsdagen under avtalets löptid. Innan avtalet går ut får du som kund i god tid ett nytt förslag från Affärsverken.
Uppsägningstid
Innan avtalstidens utgång.
Avtalsvillkor
Faktura Månadsvis efter verklig förbrukning.
Betalning Pappersfaktura, autogiro och e-faktura.
Miljöval


Elen är alltid 100% förnybar. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.
Mer information om Bra Miljöval

Detta är ett bra alternativ för dig som vill kombinera trygghet med möjlighet att ta del av marknadens svängningar. Ett elavtal med 50/50-pris innebär att du betalar ett fast pris med rörlig områdesjustering för hälften av din elförbrukning och rörligt elpris för resterande del av förbrukningen.

Elavtal50/50-pris
Den fasta delen, pris enligt Fast pris, gäller för 50 % av den totala förbrukningen under hela avtalsperioden och en områdesjustering för det elområde anläggningen tillhör kommer att läggas på eller dras av. För resterande 50 % av förbrukningen debiteras ett rörligt elpris där prissättning sätts i efterskott enligt Affärsverkens genomsnittspris för månaden på elbörsen Nord Pool Spot.
Elpriser Jämför priser och teckna elavtal direkt
Avtalslängd 1, 3, 5 eller 8 år
Grundavgift 24 kronor i månaden (inkl. moms) 
Förlängning
Automatiskt med ett 50/50-avtal i 1 år med de priser och villkor som gällde sista arbetsdagen under avtalets löptid. Innan avtalet går ut får du som kund i god tid ett nytt förslag från Affärsverken.
Uppsägningstid
Innan avtalstidens utgång.
Avtalsvillkor
Faktura Månadsvis efter verklig förbrukning.
Betalning Pappersfaktura, autogiro och e-faktura
Miljöval


Elen är alltid 100% förnybar. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.
Mer information om Bra Miljöval

Som kund hos Affärsverken får du:

  • 100% förnybar el från sol, vindkraft, vatten eller biobränsle.
  • lokalt producerad och förnybar el från kraftvärmeverket i Karlskrona när du väljer Karlskronaportföljen.
  • i god tid innan ditt avtal löper ut ett nytt elerbjudande från oss,
  • bestämma när du vill få din leverans av el upp till sex månader framåt.

Om du inte är nöjd

Om du av någon anledning inte är nöjd med oss vill vi att du i första hand kontaktar vår kundservice och framför dina synpunkter. I vissa fall kan du ha rätt till kompensation.

Mer information om vilka rättigheter du har som kund

 

 

Pappa som lyfter sin son, sol i bakgrunden.

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Teckna elavtal

Du kan enkelt teckna elavtal direkt här på webben.

Teckna elavtal på webben

Gör ett extra miljöval

All el som Affärsverken levererar till privatpersoner kommer från förnybara energikällor.  Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.

Miljöval

Senast ändrad: 2015-05-04 13:32

Chatta med kundservice