Nätavtal

Som elnätskund tecknar du alltid ett nätavtal med elnätsföretaget inom det geografiska område där du bor. Nätavtalet kan du aldrig flytta med dig eftersom det tillhör fastigheten/anläggningen, till skillnad från elavtalet som tillhör dig.

Teckna nätavtal

För att teckna ett nätavtal med oss på Affärsverken fyller du i avtalet till höger, skriver under och skickar tillbaka det till oss. Du kan också kontakta Kundservice för att få ett avtal hemskickat till dig. Du är även välkommen att besöka vår reception och skriva på ett avtal direkt här hos oss.

Vi behöver ha ditt nätavtal påskrivet senast tre vardagar före den dag du vill ha din el.

Säga upp nätavtal

Kom ihåg att säga upp ditt nätavtal för den bostad du flyttar från. Uppsägning av avtalet kan göras här på webben. Du kan även säga upp det muntligt eller skriftligt till oss på Affärsverken minst tre vardagar innan du flyttar.

Avsluta ditt nätavtal

Avtal och allmänna avtalsvillkor

För anslutning och överföring på elnätet gäller allmänna avtalsvillkoren Avtalsvillkor Elnät för konsument NÄT 2012 K. Du hittar villkoren till höger.

Statliga avgifter som ingår i nätavgiften

I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.


Gör ett aktivt val av elavtal 

Den som inte gör ett aktivt avtalsval blir med automatik anvisad till ett elhandelsföretag. Hos oss är det Affärsverken Energi AB som är anvisningsleverantör. Du får då ett anvisat avtal med anvisat pris enligt gällande prislista. Ett anvisat pris är ofta högre än ett avtalspris.

Vi rekommenderar dig att göra ett aktivt val och teckna ett elavtal. Du kan välja vilket elhandelsföretag du vill. Elavtalet tecknas av samma person som står för nätavtalet på den nya adressen.

Här hittar du Affärsverken Energi AB:s olika elavtal och elpriser och kan direkt teckna ett elavtal på webben

Senast ändrad: 2014-06-11 10:08

Chatta med kundservice