Laddstolpar för elfordon

Affärsverken har elva laddstolpar med totalt 19 laddplatser för elbilar i Karlskrona. Laddstolparna är placerade vid Skeppsbrokajen, Konstapelsgatan, Scandics parkering på Fisktorget, vid badhuset, i handelshamnen vid kommunhuset, vid turistbyrån på Kyrkogatan, på Karlskrona kommuns besöksparkering samt vid NKT Arena på Rosenholm.

Elen i laddstolparna är närproducerad och kommer från förnybara energikällor. Det kostar 3 kr/kWh att ladda sin elbil, och då ingår parkeringsavgiften. För att starta laddningen behöver du en app, antingen Parkera i Karlskrona eller GreenCharge Infra. Du hittar dem där andra appar finns. När laddningen är klar efterdebiteras man månadsvis på samma sätt som för parkeringsplatserna i Karlskrona. För att stå på parkeringsplatserna där laddstolparna finns måste man ha en el- eller hybridbil och bilen måste laddas under parkeringstiden.

Vid Skeppsbrokajen finns två platser med snabbladdare (50kW) där du på cirka 30 minuter kan ladda alla elbilar på marknaden. De övriga platserna erbjuder så kallad semisnabb laddning (22 kW) med Typ-2 Mode 3 uttag. Till 22kW-stolparna behöver du ha en egen sladd för att kunna ladda.

I högerspalten hittar du en karta över var laddstolparna finns.

Mer information om arbetet
Satsningen på laddinfrastruktur och elbilar är en del i Affärsverkens arbete för att stimulera utvecklingen av framtidens fordon samt främja miljösatsningen dels i Karlskrona, men även i Sverige. Inom tio år beräknar Elforsk, Svenska elföretagens forskning och utveckling, att antalet elbilar i Sverige ska ha ökat till 600 000 eldrivna fordon. Då krävs det att det finns möjlighet att ladda bilen på andra platser än hemma eller på jobbet.

Projektet Green Charge Sydost

För att följa utvecklingen och bidra till utvecklingen medverkar Affärsverken i projektet Green Charge Sydost. Projektet är en kraftsamling i samverkan mellan företag och kommuner i Blekinge, Norra Skåne, Småland och Öland, som syftar till att skapa en hållbar introduktion av elfordon samt en infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt sätt.

Kontakt

Felanmälan laddstolpe

Mån-fre 08.00-16.00 
0455-783 00

Övrig tid
0455-800 25

Ange stolpens ID-nummer

Support Parkera i Karlskrona

Mån-fre 07.00-18.00
Lör 10.00-14.00

0455-30 30 20
support@parkerat.se 

Support GreenCharge Infra

Mån-fre 07.00-16.00
Lör 10.00-14.00

0455-30 04 00

Senast ändrad: 2018-02-28 14:48

Chatta med kundservice