För elinstallatörer

Elinstallationsarbete som gäller utförande, ändring eller reparation av en elektrisk starkströmsanläggning ska utföras av elinstallatör eller av yrkesman under överseende av elinstallatör. Nyanslutning och förändringar i befintlig anslutningspunkt eller mätplats skall alltid anmälas av behörig installatör.

Föranmälan och färdiganmälan elinstallation

När du vill dra in el till ditt hus eller för en tillfällig anläggning kontaktar du en elinstallatör. Installatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras. När installationen är klar skickar installatören in en skriftlig färdiganmälan till oss. Nu är din anläggning klar för tillkoppling.
Blanketter finns till höger.

Senast ändrad: 2012-04-20 08:19

Chatta med kundservice