Detta kan du göra själv

Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.

Elinstallationsarbete som får utföras utan krav på behörighet:

 • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Montering av skarvsladdar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A)
 • Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen

Vänd dig dock alltid till en fackman om du är minsta osäker på hur man gör.

Dessa arbeten får endast utföras av en elinstallatör:

 • Utförande av fasta installationer.
 • Installering av golvvärme och värmekabel.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer.
 • Förläggning av kabel i mark.

 

Senast ändrad: 2013-03-27 09:06

Chatta med kundservice