Elnät

Det är vi på Affärsverken som äger och underhåller elnätet i centrala Karlskrona med cirka 19 000 kunder. Det innebär att du som bor inom detta område har oss som nätleverantör och att vi ansvarar för att din el kommer fram som den ska. Som kund i vårt elnät tecknar du alltid ett nätavtal med oss som nätägare. Avgiften för elnätet är det du betalar för transporten av elen från kraftverket till ditt hem.

Nätavtal

Om din bostad ligger inom Affärsverkens elnätsområde behöver du ha ett nätavtal via oss.

Mer information om Nätavtal


Ska du flytta

All information du behöver hålla koll på om du är på väg eller funderar på att flytta.

Mer om vad du skall tänka på när du flyttar


Producera egen el

Som elkund kan du också bli elproducent med hjälp av sol och vind. Dina avgifter kommer då att minska till både din elhandlare för elen och till nätföretaget för elnätet.

Mer information om att producera egen el

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Driftinformation

Aktuella driftstörningar

Inga aktuella driftstörningar

Planerade avbrott

Inga planerade avbrott


Till tidigare drifthändelser

Senast ändrad: 2012-03-08 15:35

Chatta med kundservice