Strömavbrott

Här hittar du information om driftstörningar och planerade avbrott på vårt elnät. Vi arbetar hårt med förebyggande åtgärder och bra underhåll för att minimera antalet avbrott.

Aktuella driftstörningar

Inga aktuella driftstörningar

Planerade avbrott

Inga planerade avbrott

Tidigare händelser

Strömavbrott Nilabovägen, Säljö, Knipehall

30 juli 07.30-08.30

Just nu har vi ett strömavbrott som berör Nilabovägen, Säljö och Knipehall. Felsökning pågår och vi uppdaterar informationen inom kort. Driftpersonal finns på plats.

Uppdatering 08:35 Strömmen är nu tillbaka igen.

Strömavbrott Hässlegården

26 juli 22.00 - 27 juli 23.59

Under torsdagskvällen fick vi larm om ett fel i en nätstation i Hässlegården.

Klockan 00.12 27/7 hade alla utom stationen som felet var i fått tillbaka elen. För att förse de sista kunderna med el fick vi ringa in ett mobilt elverk och driva stationen med. Alla hade sin el tillbaka ca 03.00 med hjälp av elverket.

Lite arbete kvarstår varför något kortare avbrott kan uppstå för berörda kunder till stationen på fredagseftermiddagen. 

 

 

Strömavbrott Knösö, Säljö, Knipehall

7 juni 09.00-11.00
På grund av arbete i elnätet kommer strömmen att brytas under 2 timmar. Observera att vi inte kan garantera spänningslöshet. För frågor, kontakta vår kundservice på 0455-783 75.

Strömavbrott Knösö, Säljö, Knipehall

3 juni 01.00-08.00
Omfattning: 100-200 kunder på Knösö, Säljö och Knipehall Orsak: en fågel som landat på fel ställe i en luftledningsnätstation Alla hade strömmen åter strax efter kl 8

Strömavbrott Knösö/delar av Lyckeby

9 november 15.30-16.00 (2017)

Just nu har vi ett strömavbrott på norra Knösö och i delar av Lyckeby.

Orsak: felsökning pågår

Informationen uppdateras löpande.

Vid frågor kontakta: Kundservice tel 0455-783 75


Strömavbrott Verkö/Lyckeby

21 september 10.30-11.00 (2017)

Just nu har vi ett strömavbrott på delar av Verkö och i Lyckeby.

Orsak: felsökning pågår

Omfattning: delar av Verkö och Lyckeby

Felet åtgärdat

Strömavbrott Amiralen med omnejd

14 september 18.30-19.12 (2017)

Omfattning:

Just nu har vi ett strömavbrott i området runt Amiralen. Detta innebär även vissa störningar i fjärrvärmeleveransen. 

Orsak:

Felsökning och åtgärd av felet pågår. 

Informationen uppdateras löpande.

Uppdatering 19:04

Fjärrleveransen är nu åter igång.

Strömmen är åter förutom på Knipehall och Säljö.

Uppdatering 19:12

Strömmen är nu åter.

RSS

Senast ändrad: 2012-05-08 11:46

Chatta med kundservice