Stora och små insatser för närmiljön

Närhet, omtanke och affärsmässighet genomsyrar Affärsverkens arbete, inte minst när det gäller satsningarna för en bättre miljö och en hållbar samhällsutveckling.

Kraftvärmeverk Karlskrona

 

Förenklar återvinning
Ett gott exempel är den omfattande insamlingen av sorterat avfall hemma hos kommuninvånarna, hos företag och på återvinningsstationer i närområdet. Endast cirka 2,5 procent av allt avfall som kommer till vår avfalls- och återvinningsanläggning läggs på deponi. Resten blir nya produkter, ny energi eller biogas. Affärsverken bidrar genom information, energisk kundanpassning och klok hantering till att avfallet per person och år minskar.


Närproducerad el och värme
 
Vårt kraftvärmeverk erbjuder närproducerad el och värme. Anläggningen är en storslagen miljösatsning som drivs av förnyelsebara energikällor och bidrar till färre utsläpp, minskat oljeberoende och mindre belastning på miljön. Det för med sig goda effekter för hela Östersjöregionen, men också för närområdet. Fjärrvärmenätet byggs ut, och i takt med att fler ansluts blir det färre oljepannor runt om i kommunen. Det är kanske ändå i den dagliga servicen som Affärsverken inspirerar som mest för kontinuerlig förbättring och ökad miljömedvetenhet. Som aktör inom viktiga samhällsfunktioner kan Affärsverken hjälpa kunderna att agera miljövänligt – inom hushållets återvinning eller företagets energieffektivisering.


Värnar om Karlskrona
Ännu ett exempel från Affärsverkens diversifierade verksamhet är förnyelsen av maskinerna i Skärgårdstrafikens flotta. Bättre och nyare motorer ger mindre buller och utsläpp – och istället får passagerarna en ljuvlig upplevelse som i sig påminner om vikten av att vårda allas vår natur. Stadsnätet bäddar också för framsteg inom hållbarhetsområdet, eftersom fokus ligger på samhällsnyttiga tjänster. Utöver dessa aktuella och konkreta exempel bevisar Affärsverken genom sitt miljöarbete att ekologi och ekonomi går utmärkt ihop.


Service för hållbarhet

Affärsområde Elnät underlättar för fler att köra elbil och ger råd till stora företag som slits mellan sin ökande elanvändning och kraven på klimatsmarthet. Dessutom installerar man elmätare i hushåll som har egna vindkraftverk och solceller som genererar el för att Affärsverken ska kunna köpa in eventuellt överskott och på så vis gynna en grön, lokal elproduktion. När det gäller elhandel erbjuder Affärsverken lokala företag portföljförvaltning i Karlskronaportföljen som uteslutande innehåller el från förnyelsebara energikällor.

Senast ändrad: 2016-06-27 08:38

Chatta med kundservice