Ekonomi

Här ser du en sammanfattning över vår ekonomiska utveckling de senaste åren. Affärsverkens årsredovisningar hittar du till höger under menyn.

Nyckeltal - fem år i sammandrag - Affärsverken Karlskrona AB koncernen
 (KSEK) 20152014201320122011
Ur resultaträkningarna          
Omsättning 882 291 822 025 865 786 829 330 772 380
Avskrivning enligt plan -101 740 -97 014 -94 218 -73 312 - 59 051
Finansnetto -41 685 -47 113 -48 477 -46 151   -35 385
Resultat efter finansnetto 48 567 28 709 38 312 19 094 24 281
           
Ur balansräkningarna:          
Anläggningstillgångar 1 763 307 1 779 130 1 707 738 1 705 994 1 510 634
Omsättningstillgångar 271 794 228 318 249 861 368 888  277 587
Eget kapital 328 732 322 677 324 121 323 936 308 588
Avsättningar och skulder  1 706 369 1 684 771 1 633 478 1 750 946  1 479 527
Balansomslutning 2 035 101 2 007 448 1 957 599 2 074 882 1 788 221
Investeringar 86 706 168 890  96 686 270 554 459 259
           
Nyckeltal:          
Räntabilitet på totalt kapital, % 4,4  4,0  4,8 3,6 3,5
Räntabilitet på eget kapital, % 14,8  8,9  11,8 5,9  7,9
Soliditet, % 16,2  16,1  16,6 15,6 17,3
Självfinansieringsgrad, % 168,3  90,9  132,1 38,4 38,4
Skuldsättningsgrad, ggr 5,2  5,2  5,0 5,4 4,8
           
Andra nyckeltal:          
Eltransport på nätet, GWh 371   371  391 403  406
Fjärrvärmeförsäljning, GWh 235   227  256 253  232
Deponeringsmängd avfallsanläggningen, ton 3789  3 336  4 273 2 410  2 203
Antal resande med skärgårdstrafiken, st 68 200  71 800  63 194 57 241   53 229
Medelantalet anställda, st 229,4 211,8 218,6 200,6 191,6
Löner (exkl styrelse och VD), tkr 80 005   73 356  70 022 67 555   60 145


             Senast ändrad: 2016-06-16 10:44

Chatta med kundservice