Sponsring

Lokalt engagemang

Vi ser sponsring av föreningslivet som en positiv och naturlig del i vår marknadsföring och genom att engagera oss lokalt skapar vi goda relationer. Att vi samtidigt bidrar till ett aktivt föreningsliv är positivt för hela kommunens utveckling. Vår sponsring baseras på ett avtal och riktar sig till lokala föreningar. Ett gott samarbete är viktigt och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring. I första hand sponsrar vi föreningar med en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Affärsverkens värdeord är Närhet, Omtanke och Affärsmässighet och de ligger till grund för hela vårt företags agerande. Alla samarbeten som ingås ska på något sätt kunna kopplas till dessa ord och vårt varumärke.

 

Vi sponsrar

-        Föreningar med en aktiv barn- och ungdoms verksamhet

-        Enskilda större event

-        Särskilt behjärtansvärda insatser

 

Vi sponsrar inte

-        Verksamheter som strider mot våra värderingar, etik och moral

-        Politiska och religiösa verksamheter

-        Verksamheter som inte strävar mot jämlikhet och alla individers lika värde

-        Aktiviteter som kan skada miljön

 

Så ser ett bra sponsorskap ut

Ett bra sponsorskap kräver ett gott samarbete. Det viktigaste är inte alltid att vår logotyp är synlig på lagtröjan eller i programbladet utan det samarbete som vi utför tillsammans. Vi tar löpande emot ansökningar och går igenom dem 3-4 gånger per år. Vi tar endast emot digitala ansökningar via vårt ansökningsformulär

 

Ansökan om sponsring

 
Vi sponsrar primärt aktiv barn- och ungdomsverksamhet, är er verksamhet sådan?

Senast ändrad: 2017-06-27 09:46

Chatta med kundservice