Styrelser

Styrelserna i Affärsverken Karlskrona AB, och dotterbolagen Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB är politiskt tillsatta.

Mandatperiod 2015-03-01 --2019-03-01

Affärsverken Karlskrona AB

Christer Sandström (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Catharina Rosenquist (S) Ledamot
Ronnie Nilsson (SD) Ledamot
Roger Arvidsson (C), Ledamot
Cristoffer Oxelborn (S), Ersättare
Charlotte André (M) Ersättare
Britt-Marie Havby (C), Ersättare

Affärsverken Energi AB

Christer Sandström (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Roger Arvidsson (C), Ledamot
Cristoffer Oxelborn (S), Ersättare
Charlotte André (M), Ersättare
Catharina Rosenquist (S), Ersättare

Affärsverken Elnät AB

Christer Sandström (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Roger Arvidsson (C), Ledamot
Catharina Rosenquist (S) Ersättare
Cristoffer Oxelborn (S), Ersättare 

Senast ändrad: 2015-03-03 16:10

Chatta med kundservice