Samarbetspartners Tioprojektet

Blue Science Park

Affärsverken är ett av ca 70 medlemsföretag i Blue Science Park. Vi har därför möjlighet att kunna hålla en Open Innovation Lunch med dem. Vi kommer vid detta tillfälle att beskriva projektet och dess problemställning. Därefter har de inbjudna medlemsföretagen en möjlighet att i en workshop diskutera problemställningen och spåna på idéer om hur förutsättningar för hållbara bredbandslösningar kan skapas.

Innovationslunchen hålls den 2 Juni och resultatet kommer att läggas upp här på hemsidan.

 

 


 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Projektet har inlett ett samarbete med Blekinge Tekniska Högskola. Detta för att utreda om Tioprojektet eller delar av det kan vara intressant ämne för högskolans elever och forskare.Det finns många frågor som behöver bli besvarade för att kunna säkerhetsställa att hållbara lösningar tas fram.

  • Vilka tekniska lösningar finns som kan levereratillräckligt god hastiget och upp-tid?
  • Vilken nivå av säkerhet behövs?
  • Hur har man löst problemen i andra delar av Sverige eller länder?
  • Vilka olika typer av målgrupper finns det i Blekinge och vilka olika behov finns det?

 

Detta är ett axplock av de frågor man kan ställa sig. Mer information om samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola kommer att läggas ut här på webben

Kontakt

Åse Larsen
Projektledare Stadsnät
073-201 31 28

Senast ändrad: 2017-05-31 12:53