Aktiviteter

Tester

 
  • Tester av tekniska lösningar är planerat att ske under hösten för att säkerhetsställa kvalitetskrav.

Behovsanalyser

 

  • Ta fram underlag till behovsanalysen. Detta för att ta reda på behovet av bredbandsuppkoppling de boende och/eller företagare har i de vita fläckarna.
  • Vilken, kapacitet, hastighet och krav på driftssäkerhet.

 


BTH - kurs Värdeinnovation MT2536

Kurskoordinator Marco Bertoni

 

Tioprojektet kommer att vara en av de fallstudier som studenterna kan välja mellan.

Med följande innehåll:

  • genomföra behovs- och marknadsanalys.
  • utveckla och värdera koncepts värde bidrag.
  • utföra värdeanalys.
  • skapa värdeadderande prototyplösningar.

Senast ändrad: 2017-08-29 14:51