Trossö - Östra skärgården

Upplev Karlskronas skärgård med M/F Wittus eller M/F Ungskär.

Klicka på plustecknet för respektive tidsperiod för att se turlista och priser.

Båt: M/F Wittus och M/F Ungskär
Pris enkelresa Fisktorget – Yttre Park: vuxen 34 kronor, barn 6-16 år 20 kronor
Pris enkelresa Fisktorget – bryggor efter Yttre Park: vuxen 48 kronor, barn 6-16 år 28 kronor
Pris rundtur från Fisktorget: vuxen 96 kronor, barn 6-16 år 56 kronor
Pris rundtur från Yttre Park: vuxen 48 kronor, barn 6-16 år 26 kronor
Barn under 6 år gratis (gäller 2 barn per betalande vuxen)

1-31 maj och 1-30 september 2016
Bryggstopp Måndag – Torsdag
Fisktorget (Trossö)
 
 
Ytterön          
Yttre Park 07.00 08.30* 10.30 14.30* 15.10
Inlängan  07.20 - 10.50 - 15.30
Stenshamn   07.35 - 11.05 - 15.45
Ungskär   07.50 - 11.20 - 16.00
Inlängan   08.05 - 11.35 - 16.15
Långören - 08.50* - 14.50* -
Yttre Park     08.30 09.10* 12.00 15.10* 16.40
Ytterön          
Fisktorget (Trossö)
 
   

 

 Bryggstopp Fredag
Fisktorget (Trossö)     10.00 17.00
Ytterön     10.45 17.45
Yttre Park 07.00 08.30* 
10.45 17.45
Inlängan 07.20 - 11.00 18.00
Stenshamn 07.35 - 11.10 18.10
Ungskär 07.50 - 11.20 
18.20
Inlängan 08.05 - 11.30 18.30
Långören - 08.50* 11.45
18.45
Yttre Park 08.30 09.10* 12.00 19.00
Ytterön     12.00 19.00
Fisktorget (Trossö)     12.45 19.45

 

 Bryggstopp Lördag, Söndag och helgdag 
Fisktorget (Trossö) 10.00 15.30
Ytterön 10.45 16.15
Yttre Park 10.45 16.15
Inlängan 11.00 16.30
Stenshamn 11.10 16.40
Ungskär 11.20 
16.50
Inlängan 11.30 17.00
Långören 11.45 17.15
Yttre Park 12.00 17.30
Ytterön 12.00 17.30
Fisktorget (Trossö) 12.45 18.15


* Turen körs endast efter förbeställning. Turen beställs senast två timmar före båtens avgång på telefon 0708-78 33 38.

Båt: M/F Wittus
Pris enkelresa (Karlskrona-Yttre Park): vuxen 55 kronor barn 6-16 år 30 kronor
Pris enkelresa (Karlskrona-bryggor efter Yttre Park): vuxen 80 kronor barn 6-16 år 40 kronor
Pris rundtur: vuxen 160 kronor, barn 6-16 år 80 kronor,
Barn under 6 år gratis (gäller 2 barn per betalande vuxen)

1 juni-31 augusti 2016
Bryggstopp Dagligen
Fisktorget (Trossö) 08.00 12.00 17.00
Herrgårdsviken (Tjurkö) 08.15 12.15 17.15
Sanda (Sturkö) - 12.25 17.25 
Säljö 08.30 12.40 17.40
Senoren (Brofästet) 08.45 12.55 17.55
Ytterön 09.00 13.10 18.10
Yttre Park 09.00 13.10 18.10
Hästholmen - - 18.15
Långören 09.10 13.20
Inlängan 09.20 13.30 18.20
Stenshamn 09.30 13.40 18.30
Ungskär 09.40 13.50 18.40
Inlängan 09.50 14.00 18.50
Långören -  - 19.00
Hästholmen 09.55 14.05  -
Torhamn - - 19.10
Yttre Park 10.05 14.10 19.20
Ytterön 10.05 14.10 19.20
Senoren (Brofästet) 10.20 14.25 19.35
Säljö 10.35 14.40 19.50
Sanda (Sturkö) 10.50 14.55 20.05
Herrgårdsviken (Tjurkö) 11.00 15.05 20.15
Fisktorget (Trossö) 11.20 15.20 20.30

 

Kontakt skärgårdstrafiken

Kontakt skärgårdstrafiken

0455-783 30

Mer kontaktinformation

Senast ändrad: 2015-01-16 11:08