Hämtning av hushållsavfall i Karlskrona

Vi hämtar hushållens avfall. Du kan välja mellan abonnemangen sorterat, hemkompostering och osorterat. Övrigt grovavfall eller förpackningar och tidningar som du sorterar lämnar du själv på någon av våra återvinningscentraler eller återvinningsstationer. 

Personal från Affärsverken hämtar hushållsavfall

 

Sorteringsalternativ och hämtningstider för hushållsavfallet

Du kan välja mellan tre olika sorteringsabonnemang för ditt hushållsavfall; sorterat, hemkompostering och osorterat. Du kan också välja om du vill ha hantering hela året eller bara under sommarperioden och hur ofta det ska tömmas samt hur stort kärl du vill ha.

Tre olika sorteringsabonnemang för avfallet

Matavfallet lägger du i en påse för matavfall som ingår i abonnemanget och därefter i det bruna kärlet som alltid töms varannan vecka. Brännbart avfall lägger du i det gröna kärlet, som du kan välja tömningsintervall för. Deponiresten (det avfall som inte kan återvinnas till exempel keramik, porslin, dricksglas m.m.) läggs i en deponisäck, som töms var åttonde vecka. Deponisäckar och påsar för matavfall finns att hämta på återvinningscentralerna.

Priser hämtning av matavfall varannan vecka och brännbart avfall var fjärde vecka
Kärlstorlek (80 liter matavfall)Året runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart + 80 liter matavfall 1475 kronor 975 kronor
130 liter brännbart + 80 liter matavfall 1640 kronor 1075 kronor
190 liter brännbart + 80 liter matavfall 1750 kronor 1125 kronor
Kärlstorlek (130 litermatavfall)Året runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart + 130 liter matavfall 1625 kronor 1035 kronor
130 liter brännbart + 130 liter matavfall 1790 kronor 1135 kronor
190 liter brännbart + 130 liter matavfall 1900 kronor 1185 kronor
Priser hämtning av matavfall varannan vecka och brännbart avfall varannan vecka
Kärlstorlek (80 liter matavfall)Året runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart + 80 liter matavfall 1775 kronor 1150 kronor
130 liter brännbart + 80 liter matavfall 1900 kronor 1200 kronor
190 liter brännbart + 80 liter matavfall 2125 kronor 1300 kronor
Kärlstorlek (130 liter matavfall)Året runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart + 130 liter matavfall 1925 kronor 1210 kronor
130 liter brännbart + 130 liter matavfall 2050 kronor 1260 kronor
190 liter brännbart + 130 liter matavfall 2275 kronor 1360 kronor
Tilläggskostnader
Hämtning av extra säck (med matavfall eller brännbart avfall) vid ordinarie tömning/hämtning
 65 kronor
Extra tömning av kärl/säck inom 5 arbetsdagar  210 kronor
Akut tömning av kärl (samma dag)  750 kr
Byte till tätare tömningsintervall  150 kr
Byte till större kärl  250 kr
Uppehåll i hämtning minst 6 månader, maximalt två år inklusive hemtagning av kärl  750 kr

Priserna består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften (875 kronor för permanentbostad och 575 kronor för fritidsbostad) täcker kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall, skötsel och drift av återvinningscentraler, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang du väljer. I denna avgift ingår kostnader för hämtning, behandling samt skatt. Den rörliga avgiften påverkas även av kärlstorlek och tömningsintervall. Som fastighetsägare kan du välja något av alternativen.

Priser anges som total årskostnad inklusive mervärdesskatt.

Du ansöker om tillstånd för egen kompostering av hushållsavfall hos Karlskrona kommun. Det brännbara avfallet lägger du i det gröna kärlet. Deponiresten (det avfall som inte kan tas tillvara. ex. keramik, porslin, dricksglas m.m.) läggs i en deponisäck, som hämtas var åttonde vecka. Deponisäckar finns att hämta på återvinningscentralerna.
Anmälan om egen kompostering av hushållsavfall, Karlskrona kommuns webbplats

Priser hämtning av brännbart avfall var fjärde vecka
Kärlstorlek Året runt Sommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart 975 kronor 600 kronor
130 liter brännbart 1140 kronor 700 kronor
190 liter brännbart 1250 kronor 750 kronor
Priser hämtning av brännbart avfall varannan vecka
KärlstorlekÅret runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart 1275 kronor 775 kronor
130 liter brännbart 1400 kronor 825 kronor
190 liter brännbart 1625 kronor 925 kronor
Tilläggskostnader
Hämtning av extra säck (med matavfall eller brännbart avfall) vid ordinarie tömning/hämtning
 65 kronor
Extra tömning av kärl/säck inom 5 arbetsdagar  210 kronor
Akut tömning av kärl (samma dag)  750 kr
Byte till tätare tömningsintervall  150 kr
Byte till större kärl  250 kr
Uppehåll i hämtning minst 6 månader, maximalt två år inklusive hemtagning av kärl  750 kr

Priserna består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften (875 kronor för permanentbostad och 575 kronor för fritidsbostad) täcker kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall, skötsel och drift av återvinningscentraler, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang du väljer. I denna avgift ingår kostnader för hämtning, behandling samt skatt. Den rörliga avgiften påverkas även av kärlstorlek och tömningsintervall. Som fastighetsägare kan du välja något av alternativen.

Priser anges som total årskostnad inklusive mervärdesskatt.

Om du inte kan eller vill sortera lägger du matavfall och brännbart avfall i samma kärl, det gröna kärlet. Hämtning varannan vecka. Deponirest (det avfall som inte kan återvinnas till exempel keramik, porslin, dricksglas m.m.) lämnar du på någon av de bemannade återvinningscentralerna.

Priser hämtning av osorterat avfall varannan vecka
KärlstorlekÅret runtSommar (1 maj-30 september)
130 liter osorterat 6490 kronor 3625 kronor
190 liter osorterat 7045 kronor 3860 kronor
370 liter osorterat 8385 kronor 4420 kronor
Tilläggskostnader
Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning/hämtning
 65 kronor
Extra tömning av kärl/säck inom 5 arbetsdagar  210 kronor
Akut tömning av kärl (samma dag)  750 kr
Byte till tätare tömningsintervall  150 kr
Byte till större kärl  250 kr
Uppehåll i hämtning minst 6 månader, maximalt två år inklusive hemtagning av kärl  750 kr

Priserna består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften (875 kronor för permanentbostad och 575 kronor för fritidsbostad) täcker kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall, skötsel och drift av återvinningscentraler, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang du väljer. I denna avgift ingår kostnader för hämtning, behandling samt skatt. Den rörliga avgiften påverkas även av kärlstorlek och tömningsintervall. Som fastighetsägare kan du välja något av alternativen.

Priser anges som total årskostnad inklusive mervärdesskatt.

Hämtningstider - schema för hämtningsveckor av ditt avfall

På din faktura kan du se om du har hämtning jämn eller udda vecka samt vilken veckodag vi tömmer.

På din faktura kan du se vilken startvecka du har samt vilken veckodag vi tömmer. Här nedan kan du se vilka veckor det blir längre fram på året. Du följer bara raden för din startvecka, till exempel vecka 1 åt höger, så får du svar på din fråga.

Hämtning brännbart avfall var fjärde vecka
Vecka 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
Vecka 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50  
Vecka 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51  
Vecka 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52  

Sommartömning 1 maj-30 september. 

Sommarhämtning 

Fritidsfastigheter med sommarhämtning kan lägga avfall i kärlen från 1 maj t.o.m. 30 september. På din faktura kan du se om du har hämtning jämn eller udda vecka samt vilken veckodag vi tömmer.

Sluttömning

För att ni ska kunna nyttja ert abonnemang under hela perioden så kommer vi att genomföra en sluttömning under de två första veckorna i oktober. Sätt ut dina kärl på ordinarie hämtningsdag. Ni som har hämtning jämna veckor, sätt ut vecka 40. Ni som har hämtning udda veckor, sätt ut vecka 41.

Placering av avfallskärlen

Kärlen placeras olika beroende på om det är en baklastande eller en sidolastande sopbil som hämtar ditt avfall.

Mer information om placeringen av dina kärl

Hämtning av deponi - ej återvinningsbart avfall

Deponi exempelvis krukor, keramik och dricksglas hämtas var åttonde vecka för villafastigheter. Du lägger deponin i den tilldelade säcken väl synlig framför ditt sopkärl. När du lämnar din säck får du automatiskt en ny. Nya säckar finns även att hämta i Affärsverkens reception på Norra Smedjegatan 53 i Karlskrona och på de 10 återvinningscentralerna i kommunen.

Under deponihämtning hittar du scheman för när vi kommer och hämtar uppdelat för tätorterna. Bor du utanför tätorten eller inte hittar din adress kontakta oss. Deponisäcken hämtas samma dag som ordinarie avfallshämtning sker, om inget annat anges i schemat.

MatavfallspåseBehöver du nya påsar till matavfallet?

För dig som har abonnemang "sorterat" ingår påsar för matavfallet i abonnemanget. Fyra gånger om året körs påsar ut till hushållen.

Om du får slut på påsar kan du sätta en tom påse i locket på kärlet så får du nya när vi hämtar ditt avfall. Påsar finns även att hämta i Affärsverkens reception på Norra Smedjegatan 53 i Karlskrona och på de 10 återvinningscentralerna i kommunen. Behöver du behållare till påsen finns det i Affärsverkens reception.

Vad händer med avfallet?

Förutom att vi hämtar hushållsavfallet tömmer vi också kärlen på återvinningsstationerna och återvinningscentralerna, där du lämnar avfallet du sorterat. Det sorterade avfallet från hushåll, företag, återvinningsstationer och återvinningscentraler körs till vår avfalls- och återvinningsanläggning på Mältan strax norr om Karlskrona.

Mer information om vad som händer med avfallet sedan

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Sorteringsguiden

Nagellack, gem, engångsgrill. Vad slängs var och vad går att återvinna? Sök i vår guide för att se hur ditt avfall eller dina saker ska sorteras och lämnas när de inte längre går att använda.

Sök i sorteringsguiden

Deponihämtning

Schema för hämtning av deponisäck.

Lyckeby, pdf 65 kB
Nättraby, pdf 57 kB
Rödeby, pdf 57 kB

Hittar du inte din adress kontakta vår kundservice.

Till kundservice

Senast ändrad: 2017-01-17 12:51