Producera egen el

Vill du själv fixa ett bättre elpris? Som elkund kan du också bli elproducent med hjälp av sol och vind. Dina avgifter kommer då att minska till både din elhandlare för elen och till nätföretaget för elnätet. Vi på Affärsverken köper överproduktionen av el från de allra minsta vindkraftverken och solcellerna som genererar el.

Solceller på tak

Få betalt för produktion av el

Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. För att få betalt för din energi behöver du ha ett avtal med ett elhandelsföretag om försäljning av din överskottsel. Till dig som är kund hos Affärsverken erbjuder vi ett gynnsamt avtal. Som mikroproducent kan du även få ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Krav för att producera egen el:

 • Elnätföretaget där anläggningen ska anslutas, ska installera dubbelriktad mätare där konsumtion och produktion mäts separat.
 • Produktionen och konsumtionen ska timmätas.
 • Du ska inte producera mer än du förbrukar för eget bruk på årsbasis.
 • Du ska vara eller bli vår elhandelskund.

 

Så här gör du för att bli elproducent:

 1. Kontakta oss på Affärsverken för att gå igenom dina förutsättningar

 2. Kontakta din kommun för att höra efter om det krävs bygglov för din planerade elproduktion

 3. Gör en anmälan
  Om anläggningen ligger inom Affärsverkens elnätsområde hjälper vi dig med anmälan annars kontaktar du elnätsföretaget där din anläggning är registrerad för att göra en anmälan.

 4. Installationen av anläggningen måste göras av en behörig installatör
  Var noga med att välja en elproduktionsanläggning som är lämplig på platsen. Om det gäller vindkraft är det viktigt att först göra vindmätningar så att du får ett bra underlag för att kunna producera så mycket el som möjligt. När det gäller solceller är ytan och maximal solinstrålning viktig.

 5. Din elmätare behöver bytas ut
  Byte av elmätare är avgiftsfritt inom Affärsverkens elnätsområde. Bytet behöver göras för att uttag och inmatning ska registreras korrekt. Elmätaren måste registrera båda uttag av el från elnätet och inmatning av el till elnätet. Inmatning ska enligt ellagen mätas per timme upp till 100 Ampere.

 6. När en anläggning som ligger inom Affärsverkens elnätsområde är installerad, kommer vi ut till dig och slutgodkänner anläggningen innan vi kopplar in den på vårt elnät
  Ligger anläggningen utanför Affärsverkens elnätsområde ta kontakt med elnätsföretaget för mer information om vad du ska göra.
  Tänk på att en elproduktionsanläggning löpande måste underhållas för att funktionen och säkerheten ska upprätthållas och att det är innehavaren som har ansvaret. Tillverkaren bör ge rekommendationer för vilka funktioner som ska kontrolleras och hur ofta. Ta reda på om det går att teckna ett serviceavtal eller en försäkring för driften av anläggningen.

Mikroproducenter kan få skattereduktion

Fr.o.m. den 1 januari 2015 finns det nya regler om skattereduktion för mikroproduktion. Detta innebär att kundens anläggning får vara upp till 100 A och skattereduktionen består av en ersättning på 60 öre/kWh. Underlaget för skattereduktionen, överskottsproduktionen, får inte överstiga 30 000 kWh.

Mer information om skattereduktion för mikroproduktion på Skatteverkets webbplats

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du blir egen elproducent kontakta någon av våra säljare. Kontaktinformation hittar du under Kontakt.

Kontakt

Veronica Sanaksenaho
Säljare
Tel: 0455-783 78
Sten Faming
Säljare
Tel: 0455-783 58

Till marknad- och försäljning

Anders Medelberg på Hasslö slår mynt av solen

– Jag rekommenderar alla att installera solceller. Det är framtidens lösning och den höjer dessutom värdet på huset, säger Anders Medelberg på Hasslö.

Läs mer

Mikroproduktion av el – en insats för miljön

Mikroproduktion av el innebär att du som elkund också blir elproducent, i första hand med hjälp av vind och sol.

De senaste åren har intresset för mikroproduktion av el ökat, samtidigt som ny förenklad teknik gör det möjligt för en enskild person att helt eller delvis producera sin egen el. Anledningen är att allt fler människor vill göra en insats för miljön och klimatet och då är mikroproduktion av el ett sätt att bidra.

Produktionen sker i små anläggningar, främst genom solpaneler eller mindre vindkraftverk.

Senast ändrad: 2016-12-09 11:01