Avsluta ditt nätavtal

Har du din anläggning inom Affärsverkens elnätsområde (KKA), så kan du avsluta ditt nätavtal här. Du får en bekräftelse på din uppsägning via mail om du uppger e-postadress annars skickas den till dig. Ditt nätavtal upphör först när vi utfört slutavläsning av din elmätare.

Uppsägningen ska ske minst 3 vardagar innan du flyttar.

Kunduppgifter
Fakturaadress (dit slutfakturan skickas)

Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Affärsverken AB. Du har rätt att begära utdrag och rättelse.

Senast ändrad: 2013-04-16 13:09