Laddstolpar för elfordon

Affärsverken har nio laddstolpar med totalt 17 laddplatser för elbilar i Karlskrona. Laddstolparna är placerade vid Skeppsbrokajen, Konstapelsgatan, Scandics parkering på Fisktorget, vid badhuset, i handelshamnen vid kommunhuset, vid turistbyrån på Kyrkogatan samt på Karlskrona kommuns besöksparkering.

Laddstolpe snabbladdareLaddstolpe - semiladdareElen i laddstolparna är närproducerad och kommer från förnybara energikällor. Sedan 2015 har det varit gratis att ladda elbilen, men från och med den 9 januari 2017 kommer en avgift för laddning att tas ut.

För att kunna ladda sitt fordon behöver man hämta appen ”Parkera i Karlskrona” (App Store eller Google Play). När laddningen är klar efterdebiteras man månadsvis på samma sätt som för parkeringsplatserna i Karlskrona. Avgiften för laddtjänsten kommer vara 5 kr/kWh och innefattar även parkeringstiden under den tid man laddar sitt fordon. För att stå på parkeringsplatserna där laddstolparna finns måste man ha en el- eller hybridbil och bilen måste laddas under parkeringstiden.

Vid Skeppsbrokajen finns fyra platser med snabbladdare (50kW) där du på cirka 30 minuter kan ladda merparten av alla elbilar på marknaden. De övriga platserna erbjuder så kallad semisnabb laddning (22 kW) med Typ-2 Mode 3 uttag och där är det möjligt att ladda på en timme beroende på vilken elbil du har. 
Till 22kW-stolparna behöver du ha en egen sladd för att kunna ladda (det finns sladd att låna i Affärsverkens reception på Norra Smedjegatan 53).

I högerspalten hittar du en karta över var laddstolparna finns.

Mer information om arbetet
Satsningen på laddinfrastruktur och elbilar är en del i Affärsverkens arbete för att stimulera utvecklingen av framtidens fordon samt främja miljösatsningen dels i Karlskrona, men även i Sverige. Inom tio år beräknar Elforsk, Svenska elföretagens forskning och utveckling, att antalet elbilar i Sverige ska ha ökat till 600 000 eldrivna fordon. Då krävs det att det finns möjlighet att ladda bilen på andra platser än hemma eller på jobbet.

Projektet Green Charge Sydost

ElbilFör att följa utvecklingen och bidra till utvecklingen medverkar Affärsverken i projektet Green Charge Sydost. Projektet är en kraftsamling i samverkan mellan företag och kommuner i Blekinge, Norra Skåne, Småland och Öland, som syftar till att skapa en hållbar introduktion av elfordon samt en infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt sätt.

Kontakt

Felanmälan laddstolpe

Mån-fre 08.00-16.00 
0455-783 00

Övrig tid
0455-800 25

Ange stolpens ID-nummer

Support "Parkera i Karlskrona"

Mån-fre 07.00-16.00
Lör 10.00-14.00

0455-30 30 20
support@parkerat.se 

Senast ändrad: 2016-12-12 14:09

Chatta med kundservice